blue bar

Disclaimer

Aansprakelijkheid & algemene voorwaarden

Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan Julius Academy jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Op de dienstverlening door Julius Academy aan u, waaronder het gebruik van deze webshop, zijn de algemene voorwaarden van Julius Academy  van toepassing. Deze voorwaarden bevatten onder andere een annuleringsregeling en een beperking van de aansprakelijkheid van Julius Academy.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julius Academy. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Julius Academy is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en/of de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Betaalomgeving

Betalingen vinden plaats binnen een beveiligde omgeving zoals deze ter beschikking is gesteld door de Rabobank. Deze omgeving bevindt zich buiten de invloedssferen van Julius Academy.
Julius Academy is niet verantwoordelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze betaalomgeving.

Overig

Julius Academy behoudt zich het recht om bij misbruik u de toegang tot de webshop en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen